UA-52395193-1 Skip to content

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Advent na Gradini dolazi i u tvoj dom”

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira Inspiro lab, obrt za usluge,  Pionirska 2, Rijeka, Republika Hrvatska. OIB: 30619790471 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj “Advent na Gradini dolazi i u tvoj dom” provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovom službenom Facebook profilu (Advent na Trsatskoj gradini: https://www.facebook.com/adventnagradini).

Nagradni natječaj traje 5 dana – od 13.12.2023. od trenutka objave na službenoj Facebook stranici Adventa na Gradini do 17.12.2023. u 24:00 sata a odnosi se na područje grada Rijeke.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenom Facebook profilu Adventa na Trsatskoj gradini i web stranici www.trsatskagradina.com.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

U darivanju Sudionik u komentarima treba ostaviti fotografiju ili video svog doma uz opis zašto bi baš ona/on trebao dobiti nagradu – dekoriranje prostora božićnim lampicama.

Organizator neće imati pristup korisnikovim podacima osim onih podataka koji su javno dostupni na društvenoj mreži Facebook. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Dobitnikom će se smatrati jedan Sudionik Nagradnog natječaja koji je prema odabiru stručnog žirija ponudio/la najkreativnije rješenje postavljenog zadatka.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 15. ovih Pravila.

Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada se sastoji od:

Dekoriranja okućnice, kuće ili stana s 300 metara božićnih lampica, što uključuje dolazak

djelatnika na lokaciju, postavljanje, a zatim i demontažu lampica. Montaža i demontaža

odradit će se u terminu koji će biti utvrđen u dogovoru s dobitnicom ili dobitnikom nagrade.

Jedan Sudionik nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Po završetku Natječaja, dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten putem komentara na Facebook

objavi darivanja. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. Rok preuzimanja nagrade je u dogovoru s dobitnikom.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

 • sudionik prekrši Pravila;
 • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • se ne pridržavaju teme Natječaja;
 • sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

ČLANAK 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim emailom, odnosno kućnom adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju Adventsko darivanje može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom. Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Podaci se daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja obrtu Inspiro lab, a ne Facebooku. Društvene mreže su javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj ispod Instagram objave s nagradnim natječajem, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Inspiro lab, obrt za usluge ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat će se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj ispod Facebook objave s nagradnim natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju obrtu Inspiro lab, dopuštenje za

korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 12: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA/PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke kao i osobne podatke osobe kojoj će se slati nagrada, a koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

 1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade
 2. Dostavljanja nagrade Sudioniku

ČLANAK 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na sabina@inspirolab.hr imaju pravo:

  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio
  2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio
  3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način
  6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJE/PODATAKA

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Sudionicima s povezanim tvrtkama.

Organizator pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana provodi u ime Organizatora i za njezin račun određene aktivnosti kao što je organizacija isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 15: OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici će biti objavljeni u komentaru ispod objave sa zadatkom na službenom Facebook profilu. Po završetku natječaja bit će objavljen jedan dobitnik.

Članak 16: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 17: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Članak 18: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno

obaviješteni na službenom Facebook profilu Advent ana Trsatskoj gradini.

Back To Top